Znak firmy "LEBEX" można spotkać w wielu fabrykach, bankach, szpitalach, pocztach i biurach.

Wykonaliśmy szeroki zakres prac budowlano instalacyjnych w takich obiektach jak:

 • Fiat Auto Poland,
 • Bank Rozwoju Eksportu w Bielsku-Białej,
 • Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "POLMOS" Bielsko-Biała,
 • Odlewnia Aluminium i Cynku "TEKSID POLAND" S.A. Bielsko-Biała,
 • Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "POCZTA POLSKA",
 • Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej,
 • Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" w Bielsku-Białęj,
 • Przedsiębiorstwo Komunalne "AQUA" w Bielsku-Białej,
 • Fabryka "IEPER-POLAND" w Tychach,
 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
 • Swedwood Poland S.A.
 • Salon samochodowy "MERCEDES"
 • Hipermarkety: "AUCHAN", "AHOLD", "REAL".

Posiadamy listy referencyjne, potwierdzające wysoką jakość i solidność wykonywanych przez nas robót.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółową listą wykonywanych przez nas prac:
 1. "FIAT AUTO POLAND" Bielsko-Biała:
     - budowa budynku pompowni,
     - budowa budynku produkcyjnego wydziału narzędziowni,
     - remont budynku straży Pożarnej,
     - sieci CT, CO powietrza sprężonego, kanalizacji itp.
     - roboty instalacyjne wewnętrzne.

 2. Fabryka "IEPER - POLAND" - Tychy
     - budowa budynku administracyjno - socjalnego,
     - instalacja wentylacji, klimatyzacji, co, wod-kan. 3. "REAL" Dabrowa Górnicza
     - roboty wykończeniowe wewnętrzne

 4. "M1" Warszawa
     - roboty wykończeniowe wewnętrzne

 5. "BANK ROZWOJU EKSPORTU" w Bielsku-Białej
     - roboty wykończeniowe wewnętrzne

 6. Państwowe Przedsiębiorstwo "AQUA" Bielsko-Biała
     - roboty budowlane w obiektach firmy "AQUA",
     - wykonanie sieci i przyłączy wod - kan na zlecenie firmy.

 7. Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "POCZTA POLSKA"
     - modernizacja Urzędu Pocztowego w Wilkowicach,
     - roboty remontowo-instalacyjne w następujących obiektach:
     - Urząd Pocztowy Bielsko-Biała 1 ul. 1 Maja 2,
     - Urząd Pocztowy Bielsko-Biała 7 ul. Warszawska,
     - Urząd Pocztowy Bielsko-Biała 3 ul. Cieszyńska,
     - Urząd Pocztowy Żywiec 2 Dworzec PKP,
     - Urząd Pocztowy Zawoja 3.

 8. Polski pawilon na międzynarodowej wystawie w Hanowerze
     - wykonanie obudowy słupów

 9. Obiekt firmy "WODAN" spółka z.o.o. w Bielsko-Białej przy ul. relaksowa 15

 10. Przejście Graniczne w Cieszynie-Boguszowicach
     - modernizacja i budowa 2-ch budynków
     - roboty ziemne
     - instalacje zewnętrzne i wewnętrzne

 11. Remont Szpitala w Żywcu
     - roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne

 12. Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Zakład Drogowych Przejść Granicznych przy Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach:
     - roboty ziemne, budowlane i instalacyjne na przejściach granicznych w:
        - Korbielowie,
        - Zwardoniu,
        - Lesznej Górnej.
     - roboty ziemne, drogowe, uzbrojenia podziemnego na terenie Osiedla Domków przy ul. Gościnnej-Kolistej w Bielsku-Białej,
     - Sieć wodociągowa w Osiedlu domków przy ul. Daliowej w Bielsku-Białej,
     - Remont sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dygasińskiego w Bielsku-Białej,

 13. Odlewnia Aluminium i Cynku "TEKSID POLAND" S.A Bielsko - Biała
     - instalacja wentylacji nawiewnej w hali 23 a,
     - instalacja odciągowa od czyszczarki BANFI,
     - instalacja kanalizacji sanitarnej i przemysłowej,
     - wymiana sieci wodociągowej,
     - instalacja centralnego ogrzewania,
     - place, drogi i chodniki.

 14. Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "POLMOS" w Bielsku - Białej
     - wymiana instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej,
     - wykonanie remontu sieci instalacji c.o. i pary,
     - wykonanie i remont węzłów cieplnych.

 15. Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" w Bielsku - Białej
     - wymiana sieci c.o i pary w systemie rur preizolowanch,
     - wykonanie węzłów cieplnych i kotłowni,
     - roboty budowlane związane z obiektami THERMY.

 16. Szpital Wojewódzki - budynek "D" w Bielsku - Białej
     - instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

 17. Siec kanalizacyjna w Gminie Wilkowice
     - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy

 18. Salon samochodowy "MERCEDES-BENZ" - Bielsko - Biała
     - kompleksowe wykonawstwo


do góry | strona główna  |