Zakres naszej działalności:

 • generalne wykonawstwo inwestycji;
 • roboty ogólnobudowlane (ziemne, fundamentowe, betoniarskie, murarskie, zbrojeniowe, izolacyjne, ciesielskie, elewacyjne, dekarskie);
 • roboty wykończeniowe, drogowe, hydrotechniczne, melioracyjne;
 • montaż instalacji gazowych, centralnego ogrzewania (także ogrzewania elektrycznego, podłogowego);
 • instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, gaśniczych, technologicznych;
 • układanie sieci cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, technologicznych;
 • budowa kotłowni (gazowych, olejowych, na paliwo stałe), węzłów cieplnych ,stacji redukcyjno-pomiarowych, przepompowni ,stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków;
 • remonty;
 • modernizacje;
 • konserwacje;
 • wyburzenia;

Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, odpowiednia baza techniczna, zabezpieczenie kapitałowe, stała dyspozycyjność oraz wszechstronne doświadczenie - to gwarancja solidności i fachowości naszych usług.


do góry | strona główna  |